Pobierz pełny Regulamin Warsztatów (PDF)

Najważniejsze informacje (skrót):
  1. Zapisując się i uczestnicząc w Warsztatach akceptujesz regulamin i obowiązujesz się go przestrzegać.
  2. W zajęciach uczestniczy 1 dziecko wraz z 1 opiekunem.
  3. Dziecko ma ukończone 10 lat.
  4. Przystępujecie na własną odpowiedzialność.
  5. Zalecane jest posiadanie ubezpieczenia OC.
  6. Nie zapewniamy rowerów Uczestnikom.
  7. Jedna lekcja trwa do 60 minut.
  8. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku na zdjęciach i filmach, które będą używane tylko i wyłącznie w celach promocyjnych.