Pobierz pełny Regulamin Warsztatów (PDF)

Najważniejsze informacje (skrót):
  1. Zapisując się i uczestnicząc w Warsztatach akceptujesz regulamin i obowiązujesz się go przestrzegać.
  2. Dopuszcza się uczestnictwo z jedną osobą towarzyszącą. Może to być Twój znajomy/a, partner/ka, przyjaciel/przyjaciółka, dziecko (o ile posiada kartę rowerową). Minimum jeden z uczestników musi być pełnoletni.
  3. Przystępujesz na własną odpowiedzialność.
  4. Zalecamy, abyś posiadał/a ubezpieczenie OC.
  5. Nie zapewniamy rowerów Uczestnikom.
  6. Jedna lekcja trwa od 60 do 90 minut (1 – 1,5 godziny).
  7. Lokalizację i termin zajęć ustalamy wspólnie po zgłoszeniu przez Uczestnika chęci skorzystania z Warsztatów.
  8. Wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twojego wizerunku na zdjęciach i filmach, które będą używane tylko i wyłącznie w celach promocyjnych.