Pobierz pełny Regulamin Warsztatów (PDF)

Najważniejsze informacje (skrót):
  1. Zapisując się i uczestnicząc w Warsztatach akceptujesz regulamin i obowiązujesz się go przestrzegać.
  2. Uczestnictwo odbywa się bez osób towarzyszących na zasadzie warsztatów indywidualnych (jeden uczestnik – jeden instruktor).
  3. Przystępujesz na własną odpowiedzialność.
  4. Zalecamy, abyś posiadał/a ubezpieczenie OC.
  5. Nie zapewniamy rowerów Uczestnikom.
  6. Jedna lekcja trwa 45 minut.
  7. Wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twojego wizerunku na zdjęciach i filmach, które będą używane tylko i wyłącznie w celach promocyjnych.